Geçmişten geleceğe....

30 Aralık 2012 Pazar

garmi tuşov sev bulikgarmi tuşov sev bulik
aye giyag me kolik
lusana as aşxares
tevs perna hedra kalik


istanbulin meçkeldağ
ka dzove ta medzentsav
tsen gudam kani ora
garmuce ta xeçetsav

asti yes kezi asti
tun anguced xepetser
kezi nor sevda devi
bidasnelu maşetserkiroğ / yazan : mahir özkan