Geçmişten geleceğe....

22 Nisan 2011 Cuma

Hamşentsnag Tiver / Hemşince SayılarMEG=1

ERGUS=2
YE(R)EK=3
ÇORS=4
HİNK=5
VETS=6
OXTE=7
UTE =8
İNE=9
DASE=10
DASNU MEG =11
DASNUERGUS=12
DASNUYE(R)EK=13
DASNUÇORS=14
DASNUHİNK=15
DASNUVETS=16
DASNUOXTE=17
DASNUUTE=18
DASNUİNE=19
SAN=20
ERSUN=30
KARSUN=40
İSSUN=50
VATSUN=60
OXTANASUN=70
UTANASUN=80
İNANASUN=90
HA(R)UR=100
HAZAR=1000
DASEHAZAR=10.000
DASNUERGU HAZAR HİNK HARUR VATSUN OXTE=12.567
HARURHAZAR=100.000
HİNKHARUR HAZAR=500.000
OXTEHARURKARSUNMEG HAZAR İNHARURUTANASUNYEREK= 741.983
MİLİYON=MİLYON
MİLİYAR=MİLYAR