Geçmişten geleceğe....

24 Aralık 2011 Cumartesi

Kırık Çırak / Godradz Çirağ
kalbimi çekiç yaptım da düzeltemedim
sirdes çakuç ayi u şidgel çgartsi
hayatımın eğri büğrü kaportasını
abrumis geze kaportan
ezikliğini bana kusuyor ustam
acervutune indzi pesxa gu ustas
üstüpü gibi harcıyor çocukluğumu
teranşori bes bidasna gu bidzigutunes
kaynak tutmuyor heveslerim
yaar pernelçi havasniyes
dünden yarına kırılmışım
eregan hekutsniyus godradzim
’senin failin devlettir’ diyorlar
‘ku maxavored dovlet na’ gasin
’üreme bonkörü ailen bir de’
şad dağa unnoğ indaniked mem al
- sahi devlet’e nasıl gidilir abi?
şidag! dovletniyus inçbes gertevi ağpar?
dövüyorlar düşlerimin misket mavisini
guttan im niyaznerun gundi çaxale
küfre ve tütüne bulandı masumiyetim
hayhoyuşi u muxi xarevi gu anmaxkutunes
bir işbaşı bile almadılar
meg nor panihakust al arinoç
abimin küçüklüğüdür giydiğim
medz ağparis bidzigutunna hakunes
egzoz dumanı siniyor umutlarımın körpeliğine
egzozin muxe nebegi gu havasis sebiyitunin
tebeşir tozu ağartacağına aklımı
tabaşirin toze cermegatsnoğena xelkes
acının çelik dikenleri batıyor kalbime
tsavin poğpat puşere nirella gu serdis
avuçlarım zaten nasır tarlası
nasiri arda zate apes
- doğru söyle abi bana yakışırdı di’mi ?
-şidag asa ağpar indzi erand gellir a?
okul önlüğü mavisiyle kırmızı sırt çantası
maktabin çaxal şabikn u garmi lerti bayusag e

yazar: .....
tarkmanoğ: mahir özkan
8 Aralık 2011 Perşembe

Maniyi Tarkmanutunner / Mani Çevirileri - 3


1-
bu yil çiktum yaylaya
çimene bastum karsuz
ander kalsun yaylasi
o da sevilmez yarsuz

as dari ela lere
gorte kaletsi tsun çgar
ander mena an lere
inçbes hazenim yar çgar

2-
yaylanun yollarina
uzun uzun ağaçlar
boyle delikanlıya
babam bir kiz bağişlar

lerine campanive
ergen ergen dzariye
kezi bes soy dağayin
dades guda ağçike

3-
pencere dile geldi
ben ona şaşayirum
sevup da alamayan
demesun yaşayirum

baduhann al xosetsav
yes anu şaş menam gu
vov haz enel arnul çi
asa oç an abrim gu

4-
şeftali çiçek açar
girdik abril ayina
şeker olsam karişsam
e kiz senun çayuna

tağtsenin tartsav dzağik
abril ağav amises
şakar ellim xarevik
çayid meçe tun u yes

derleyen: İbrahim Karaca
tarkmaniç: Mahir Özkan

5 Aralık 2011 Pazartesi

Maniyi Tarkmanutunner / Mani Çevirileri - 2

İbrahim Karaca' nın chiviyazıları yayınevinden çıkan Hemşin adlı kitabında yer alan Xaçapit köyünden derlenmiş manilerin Hemşince çevirileri. Umarım iki Hemşin arasına köprü olur.


1-
haçivanag' un duzi
parlak olur yulduzu
çiksam haçivanag' a
görsam sevduğum kizi

xaçivanag' in pose
çaragda gu astağke
erta xaçivanage
desne siradz ağçike

2-
karpuz kestum yaruma
kaşi benzer kalema
ben gizli sevdum seni
sen duyurdun alema

yaris karpuz gedretsi
enkvin kiriç lemani
kezi kağduts siretsi
imatsutser aşxari

3-
uşak çikar ceketi
mintanun kara midur
evlendurmeyi seni
baban fukara midur

dağa hana çeketed
şabiked tuğulik a
garkevetsnel çi kezi
daded ta fukara a

4-
çayirluğun duzina
bir gül bitti nar ilen
var ise iki günum
biri gitsun yar ilen

erzevarin posine
gyul me dzağgetsav narov
ergu or unim ta a
mege ertatoğ yarov

5-
veran uskurt dağini
aştum ağlamağilen
belki gelursun diye
arduma bakmağilen

veran uskurtin sare
antsa yes lalov lalov
vov kida kukas deyi
yed tarnalov tarnalov

derleyen:İbrahim Karaca
tarkmaniç: Mahir Özkan

4 Aralık 2011 Pazar

Xaki Mal eGatsinan turs incik çunnoğ, axkad mart me gunna. As martus orok kordz devadz çuni. Martn al gatsine tergitsin vartiyadzuni, hamalluğ enuşi hama şahar kenaadza.
“inçuk tarnam im gatsines bahel gares ta?”
“Bahim gu” astadzuni tergitse.
Marte kenaadza. Kani me dari hedev yed tartsadza. Tergitsin modniyus kenaadza.
“Tergits, im gatsine yed dur.”
Tergitse cevap devadzuni:
“Ku gatsine gadun giyav.”
“Aman pan gelli ta?” astadzuni oduncin. İnçxadik axçadzuni na, gatsine yed arnul çgartsadza.
Meg kişer me, kağduts tergitsin dune medadza, horte aradz uyne dune daradzuni. Tergitse uyne horte odinciyin dane desadzuni. Erguse hedra kadiyin arçeve eladzin.
“Tergitsid horte inçi koğtsar?”
“Yes koğtsa oç, cincux me giyelov piyedz hortun.”
“Xelar es ta inçines? Cincuxe hortun giyel gara ta?”
“Kadi efendi, gadun u gatsine udel gara, cincuxke inçi hortun giyel u piya oç”
Kadin panin şidage desadzuni. Gatsine odunciyin, horte tergitsin yed daldevadzuni.

Nasreddin Xoca
Tarkmaniç: Mahir Özkan

2 Aralık 2011 Cuma

Maniyi Tarkmanutunner / Mani Çevirileri -1

İbrahim Karaca' nın chiviyazıları yayınevinden çıkan Hemşin adlı kitabında yer alan Xaçapit köyünden derlenmiş manilerin Hemşince çevirileri. Umarım iki Hemşin arasına köprü olur.

noriyen al egoğa. indzi hed menatsek/ yenileri de gelecek. benimle kalın.


1-
bu yıl yeni bir yıldır
gelen acep nasıldır
bekle bohçan sırtında
verdiğin söz aklımda

as dari nor dari a
kal dari kez inçina
boxçad peçkit bed a a
astadzniyed metkis a

2-
gürgen ne yarilursun
balta vurmadum sana
e kiz ne darilursun
köti demedum sana

arci inçi caxkis gu
gatsin tevi oç kezi
ağçik inç var menas gu
aver asti oç kezi

3-
ayağumda var yara
basamiyorum kara
kurban olayim kurban
sozinde duran yara

xots me unim otkines
kalelçigarim tsunes
madağ ellim yes madağ
astadzin gungadz yares

4-
doli yureğum doli
tutayim hangi yoli
ben bana ne iş ettum
görmedum saği soli

likna im sirdes likna
vor na im campan vorna
inç ayi yes indzigi
desa oç saği soli 

5-
yayla yaylaya bakar
ortasindan su akar
delikanlı var iken
ihtiyara kim bakar

lere lerin putgena
meçkeldağnan çur kuka
delikanlın hosa a
halivorin vov kuza

6-
yandum sevduğum yandum
lazut konkuli gibi
durursun uzak uzak
ormanun güli gibi

sevdam indzi koletser
lazutin kunkuli bes
heru heru gungigus
tsaxudin dzağiki bes

7-
kapiya armutumun
kuş yedi sarisini
yolladiler askere
canumun yarisini

terane vaan dandzin
sarin giyav cincux e
askerniva xergetsin
im hokiyis gesin e

derleyen: İbrahim Karaca
tarkmaniç: Mahir Özkan