Geçmişten geleceğe....

27 Ocak 2011 Perşembe

Türkçe Maniler

1-

yüksek dağun kuşiyim

selviye konacağum

ben mütahit kiziyim

okumiş alacağum


2-

yilan çikti ağaca

boynuzi var alaca

kismetumuz var ama

biraz geri olacak


3-

karayemiş topladum

karaca koyun içun

meciye gideceğum

ander sevduğum içun


4-

dayma çoban gezersin

kim yikar gömleğuni

bu uç günluk dunyada

çuruttun yureğumi


5-

kara kara kazanlar

kara yazi yazanlar

görmesun cennet yuzi

aramuzi bozanlar


6-

ata bindun da ata

gel oynata oynata

sevduğum senun baban

olsun bana kaynata


7-

horoz otti sabahtur

horoz dilun kurusun

niçun dedun sabahtur

inek geldi sağmadum


8-

lamba astum tavana

işik versun her yana

donekçisin sevduğum

donersin her bir yana


9-

atma turki atarum

yureğuni yakarum

eski çaruklarumi

boğazuna takarum


10-

sana bişe diyeyim

diyeyim da darilma

oyle sersem kocaya

koca diye sarilma


11-

su akar ince ince

suyi doldur pirince

insan bir hoş oliyor

sevduğuni görince


12-

deniz dalgasuz olmaz

çarşi kalemsuz olmaz

benum yarum ağadur

beş on kölesuz olmaz


13-

yol ustine şeftali

ne çok vermiş bir dali

potinume dayanmaz

sevdam babanun mali


14-

ince işlerum ince

soğanun zari gibi

erittun beni yarum

dağlarun kari gibi


15-

akan dereler gibi

akup geleyim sana

yollari çeper ettun

nasil geleyim sana


16-

şuşe içinde yilan

yilan boynuma dolan

işaretten anlamaz

eşek kafali oğlan


17-

potinum dar olacak

usti açik olacak

beni alan efendi

köyde memur olacak


18-

ayakkabi giyerum

usti açik olinca

kaynanami severum

oğli güzel olinca


19-

karpuz kestum yiyen yok

parasini veren yok

uç gündur nişanliyim

gozun aydin diyen yok


20-

sevdam çirak oynatur

mali dort yana yatur

çobanaki gidersun

beni akluna getur


21-

saat köstek ustine

zencir takmak olur mi

kardeş baci boyenduk

şimdi bakmak olur mi


22-

dağdan indum koyunsuz

çadir kurdum çibuksuz

annem babam soyledi

eve gelma gelinsuz


23-

duşune duşune

duştum derine

aklumi kaçurdum

gelmez yerine


24-

çiktum çami budadum

indurdum yarisina

kocasi güzel olsa

bakmazdum karisina


25-

gemi geliyor gemi

otuziki direkli

alayim almayayim

oldum iki yurekli