Geçmişten geleceğe....

26 Haziran 2012 Salı

ka kezigi arnelu


ka kezigi arnelu
mernuşe indzi çbidi
as aşxaris xendalu
megale indzi çbidi

da maktabin dagniva
kaletser kedin hede
im dade ta izin da
egoğum kezi hede

sarikize kağtsentsav
ta kidim zermax kuza
cugale apd ar aye
ka hokis kezi kuza

partse sarin dzevağnin
arçe guda dzevağe
kişer hedes egoğe
vor arçun ağav vağe

kiroğ / yazan: Mahir Özkan

Maniyi Tarkmanutunner / Mani Çevirileri - 6


e dandzi dzağgadz dandzi
campin vaan gungis gu
na mutli elli kezi
erandnerun desnus gu

armut çiçekli armut
yol ustina durursun
e ne mutli canuna
güzelleri görursun
...

e kuku inç gonçes gu
ida lizud tsokmitoğ
ter arakag elav oç
varti yares bargitoğ

e kuku ne otersun
e dillerun kurusun
daha sabah olmamiş
koyver yarum uyusun
...

nen antsnele karçudan
xode gedretsi salan
mazarluğes porvelu
yes antsnil çim im yaran

geçerken kayalardan
çimen kestum sallardan
mezarum kazilmamiş
ayrilamam yarumdan
...

hartsenik hoyivnerun
partse sarer tsun go ta
sevdatsan mernoğnerun
inçik hartsenoğ go ta

soralum çobanlara
yüksek dağlar kar midur
sevdaluktan elena
sual soran var midur
...

dağa çeketid teve
inç bes al tuxulik a
hedetiyad egoğe
daned campan vordağ a

uçak çuhanun koli
karalidur karali
peşuna geleceğim
hani evunun yoli
...

gedretsi yes betsği me
şinoğum terazi me
dağa ina ku dadin
perna şuni vereme

kestum kizilağaci
yapacağum terazi
uşak senun babana
vursun köpek marazi
...

aye hala entiyad
vaxim gu yes axparad
yerek or hats giya oç
ka ağçik ku merağad

karşidan gel karşidan
korkarum kardaşundan
üç gün yemek yemedum
kiz senun telaşundan
...

vatetsi ardesukes
kalets tayvar seli bes
sud a isa aşxares
eyev kenats yeli bes

akti gözumun yaşi
dere oldi sel gibi
hey gidi yalan dünya
geldi gitti yel gibi
...

bededetsi dzovapin
aşi ayi zerdalin
mux kella anu kelxan
cançim gu sevdaliyin

bugün gezdum yaliyi
aşladum zerdaliyi
duman çikar başindan
tanirum sevdaliyi
...

ka xorone xağalov
xoron dağe duznal çi
ka kadifen haknelov
barvan axçik elli çi

horon oynamağilen
horon yeri duz olmaz
kadife giymağilen
kocakari kiz olmaz
...

ka yes himi inç enim
gudin im hokis gudin
ene hana inçik çer
enelu pane gasin

oy ben ne edeceğim
yerler canumi yerler
etsam da bir şey idi
etmaduğumi derler
...

as kağes na soy kağa
vaan meral çunnarn a
as kağas garkeve gu
sevdas asti ellirn a

bu köy ne güzel köydur
usti duman olmasa
buradan evlenurum
sevdam burali olsa

joğvoğ /derleyen: İbrahim Karaca
hamşentsnagi tarkmanoğ / hemşinceye çeviren: Mahir Özkan

23 Haziran 2012 Cumartesi

Sevdayi Hekiya / Sevda Hikayesikedin meçe dun unes
tsuge mednoğ a korked
serdid meç sevda unes
kez vov bargoğ a dzotsed

kedin hede kaletsi
dzove işnoğum habat
momud hede xabretsi
im elloğes as şapat

nor campa me şinetsin
kutule menadz cotin
uruşi sevda dever
indzi vartiyer posin

amran dengadz pancare
yeşil a tsunin dagn al
sevda devi lerine
serdis meçn a tsemran al

ka mayise ka hana
gyurci panvor(işçi) piyoğes
indzi tsendal çes hana
çaye tun ta giyoğes

makriyalin kilisen
meçe duva enoğ çgo
ander mena im sirdes
meçe erand yar me çgo

kiroğ / yazan: mahir özkan13 Haziran 2012 Çarşamba

Papulik

-hamşentsnag nani-

(ayşenur kolivar'in sireli axçige asude in hama-axçignun hama)

papulik a papulik
im axçiges papulik
garmilik a garmilik
axçiges garmi lilik

nani nani ooov o
nani nani ooov o

puşin vayine yux a
axçigis maze tux a
hala meme baçenim
şakaran al anuş a

nani nani ooov o
nani nani ooov o

kedin meçe tsug unim
serdis meçe pun unim
medzenoğ garkevoğ a
sendgin meç laçağ unim

nani nani ooov o
nani nani ooov o

orin hed kişer kuka
açveniye lusnika
kunelloğ u zartoğ a
arakag a tibnoğ a

nani nani ooov o
nani nani ooov o

(mançerun hama)

papulik a papulik
as im dağas papulik
garmilik a garmilik
im dağas garmi lilik

nani nani ooov o
nani nani ooov o

puşin vayine yux a
im dağis maze tux a
hala meme baçenim
şakaran al anuş a

nani nani ooov o
nani nani ooov o

kedin meçe tsug unim
serdis meçe pun unim
medzeneoğ garkevoğ a
sendgin meç livor unim

nani nani ooov o
nani nani ooov o

orin hed kişer kuka
açveniye lusnika
kunelloğ u zartoğ a
arakag a tibnoğ a

nani nani ooov o
nani nani ooov o

kiroğ / yazan: mahir özkan

8 Haziran 2012 Cuma

Maniyi Tarkmanutunner / Mani Çevirileri 5


oy mer lernuk mer lernuk
xodiyed medzentsav ta
yes u asker ertale
ağçkeniyed latsav ta

oy yaylalar yaylalar
çimen bağladunuz mi
ben askere giderken
kizlar ağladunuz mi

...

kuka Hamşen'in kede
likna gu meç sevdzovi
araçma im ağadzed
himi inç ağav mezi

akar Hemşin deresi
dolar karadeniza
evvelden benum idun
şimdi ne oldi biza

...

çkidim vor dağnan kuka
keloxe ina kedin
campa kednul çigarim
şadentsad karan meçin

bilmem nereden akar
habu derenun başi
yol vermez ki geçeyim
içinun çoktur taşi

...

ida entid karçudin
siyoğ dengadzunim yes
bebrukniyed marği bes
ka kedale ellim yes

karşiya kayalara
vermişim sarmaşuği
o balli dudaklarun
ben olayim kaşuği

...

tsadze gerta merale
medav karid dagnive
ka tun yastoğ çunesn a
teves kelxud dagnive

duman gelur alçaktan
girer taşun altina
kiz yastuğun yoğise
kolum başun altina

...

oy im sarer im sarer
kulam bededelov yes
zatn umets varmenal çim
baxdis hama gayim yes

oy dağlarum dağlarum
boyle gezer ağlarum
kimselere darilmam
ikbaluma yanarum

...

nist meg kari me dage
kare kezi xosesn a
dal çin im hazağadze
aspadz as kağes kola

kaya dibine otur
kaya seni soyletur
vermezler sevduğumi
allah bu köyi batur

...

kaletsi u gertam yes
gabetsi boxçaniyes
gemin danil çigara
isa im merağniyes

yurudum gideyirum
bağladum denklerumi
bir gemi göturemez
benum meraklaru mi

derleyen: İbrahim Karaca
tarkmanoğ: Mahir Özkan