Geçmişten geleceğe....

30 Aralık 2012 Pazar

garmi tuşov sev bulikgarmi tuşov sev bulik
aye giyag me kolik
lusana as aşxares
tevs perna hedra kalik


istanbulin meçkeldağ
ka dzove ta medzentsav
tsen gudam kani ora
garmuce ta xeçetsav

asti yes kezi asti
tun anguced xepetser
kezi nor sevda devi
bidasnelu maşetserkiroğ / yazan : mahir özkan

19 Aralık 2012 Çarşamba

Don Ayşem


ağlama yar ağlama ayşem
ağlamaktan elursun
hey hey don ayşem
ağlamaktan elursun
davet ederum seni ayşem
duğunuma gelursun
hey hey don ayşem
duğunuma gelursun

gidene bak gidene ayşem
gyul sarilmiş dikene
hey hey don ayşem
gyul sarilmiş dikene
Allah kolayluk versun ayşem
gizli sevda çekene
hey hey don ayşem
gizli sevda çekene

gidersin geri bakma ayşem
yakma canumi yakma
hey hey don ayşem
yakma canumi yakma
sana kaç sefer dedum ayşem
daha semtume bakma
hey hey don ayşem
daha semtume bakma

arabayi koşalum ayşem
karli dağlar aşalum
hey hey don ayşem
karli dağlar aşalum
sen bulut ol ben yağmur ayşem
yağarken kavuşalum
hey hey don ayşem
yağarken kavuşalum

yazmanun dort ucine ayşem
parpali dolaşturdum
hey hey don ayşem
parpali dolaşturdum
xala senun oğlune ayşem
mektubi olaşturdum
hey hey don ayşem
mektubi olaşturdum

ince sarili kumaş ayşem
yol aldum yavaş yavaş
hey hey don ayşem
yol aldum yavaş yavaş
gideyirum uzağa ayşem
gel benilen vedalaş
hey hey don ayşem
gel benilen vedalaş

in dereye çişeye ayşem
liseye gel liseye
hey hey don ayşem
liseye gel liseye
gonder uti vurayim ayşem
kareli elbiseye
hey hey don ayşem
kareli elbiseye

bu derenun oyumi ayşem
nerde gordun boyumi
hey hey don ayşem
nerde gordun boyumi
beni sana vermezler ayşem
niçun sordun kyoyumi
hey hey don ayşem
niçun sordun kyoyumi

inceyim aman aman ayşem
incelukte duramam
hey hey don ayşem
incelukte duramam
yar akluma gelince ayşem
işe yurek vuramam
hey hey don ayşem
işe yurek vuramam

kardeşum potin aldi ayşem
geyup gezineceğum
hey hey don ayşem
geyup gezineceğum
bekle beni sevduğum ayşem
peşune geleceğum
hey hey don ayşem
peşune geleceğum

kaynak kişi: ardeletsi suti
derleyen: mahir özkan