Geçmişten geleceğe....

31 Ocak 2011 Pazartesi

Kara Duman


atum dağlari aşti

daği yollari yardi

geldi bir kara duman

yollarumi kapadiçek git buradan duman

kapatma yollarumi

bişe istemem senden

al git acilarumiarkadaşlar kanmayun

güzel göze kaşlara

sonra çok vurursunuz

başunuzi taşlara

27 Ocak 2011 Perşembe

Türkçe Maniler

1-

yüksek dağun kuşiyim

selviye konacağum

ben mütahit kiziyim

okumiş alacağum


2-

yilan çikti ağaca

boynuzi var alaca

kismetumuz var ama

biraz geri olacak


3-

karayemiş topladum

karaca koyun içun

meciye gideceğum

ander sevduğum içun


4-

dayma çoban gezersin

kim yikar gömleğuni

bu uç günluk dunyada

çuruttun yureğumi


5-

kara kara kazanlar

kara yazi yazanlar

görmesun cennet yuzi

aramuzi bozanlar


6-

ata bindun da ata

gel oynata oynata

sevduğum senun baban

olsun bana kaynata


7-

horoz otti sabahtur

horoz dilun kurusun

niçun dedun sabahtur

inek geldi sağmadum


8-

lamba astum tavana

işik versun her yana

donekçisin sevduğum

donersin her bir yana


9-

atma turki atarum

yureğuni yakarum

eski çaruklarumi

boğazuna takarum


10-

sana bişe diyeyim

diyeyim da darilma

oyle sersem kocaya

koca diye sarilma


11-

su akar ince ince

suyi doldur pirince

insan bir hoş oliyor

sevduğuni görince


12-

deniz dalgasuz olmaz

çarşi kalemsuz olmaz

benum yarum ağadur

beş on kölesuz olmaz


13-

yol ustine şeftali

ne çok vermiş bir dali

potinume dayanmaz

sevdam babanun mali


14-

ince işlerum ince

soğanun zari gibi

erittun beni yarum

dağlarun kari gibi


15-

akan dereler gibi

akup geleyim sana

yollari çeper ettun

nasil geleyim sana


16-

şuşe içinde yilan

yilan boynuma dolan

işaretten anlamaz

eşek kafali oğlan


17-

potinum dar olacak

usti açik olacak

beni alan efendi

köyde memur olacak


18-

ayakkabi giyerum

usti açik olinca

kaynanami severum

oğli güzel olinca


19-

karpuz kestum yiyen yok

parasini veren yok

uç gündur nişanliyim

gozun aydin diyen yok


20-

sevdam çirak oynatur

mali dort yana yatur

çobanaki gidersun

beni akluna getur


21-

saat köstek ustine

zencir takmak olur mi

kardeş baci boyenduk

şimdi bakmak olur mi


22-

dağdan indum koyunsuz

çadir kurdum çibuksuz

annem babam soyledi

eve gelma gelinsuz


23-

duşune duşune

duştum derine

aklumi kaçurdum

gelmez yerine


24-

çiktum çami budadum

indurdum yarisina

kocasi güzel olsa

bakmazdum karisina


25-

gemi geliyor gemi

otuziki direkli

alayim almayayim

oldum iki yurekli