Geçmişten geleceğe....

19 Ekim 2011 Çarşamba

Nasreddin Xocan Hamşentsnag Xosa gu / Nasreddin Hoca Hemşince Konuşuyor.


Xelk Çuner Zate
Engernun mege Xocayin: “ku genige xelke gorsudz” astadzuni.
Xocan martun inçik aselu xore mitkenuşi gebadza. Marte hartsutsadzuni: “Xoca inç mitkenes gu idman”
Xocan: “inç mitkenim, mer genige zate xelk çuner; kez inç gorsudz, an mitkenim gu” astadzuni.
Şaş Astak u Ağadik al Ça
Xocan çağatskniyus tsoyn daradzuni. Siran bedenele çağatskin meçe uruş çuvalner desadzuni. Xaki çuvalnun meçnan meg ergu ap tsoyn aradzuni uyne çuvalnivar letsadzuni. Çağatskin dire Xocayin desadzuni: “inç genes Xoca” astadzuni.
Xocan: “inç enuşes kidim ta yes, şaş martmeyim”
Çağatskin dire: “şaşes hana inçi ku çuvalad arnul xaki çuvalnivar lellulçes” astadzuni.
Xocan: “ şaş astak u ağadik al ça” astadzuni.
Ax Civanutun
Nasreddin Xocan meg orme tsaxudin bededele arants palan tsi me desadzuni. Hedev al tsiyun hedznuş uzadzuni. Tsiyun pernadzuni, hedznuşi hama tusterçuşi gebadza. İnçu ağadzuni tsiyun vaan ellelçgartsadza. Yepu tusterçi uyne tsadze kedadzuni. İnknuynke: “ax civanutun ax! İndzi civanutunis desnoğedi; tsiyun inçbes soy hedzne gu” astadzuni. Hedev polore putağadzuni: “tskemi Nasreddin, yes ku civanutuned al kidim” astadzuni.
Hedzadz Dale
Xocan meg or me dzarmiver eladza, pad gedruşi hama. Modig dağnan nen antsnoğ meg hoki me Xocayin hedzadz dale gedrele desadzuni.
“ Xoca inç genes, hedzadz dale gedres gu. Kiç me al ta gedres engoğes” astadzuni.
Xocan tsen hanadz çuni. İnknuynke: “tun ku ponid putara, im panis inç xarevis gu” astadzuni.
Xocan asman asele dale godradza, Xocan dalove tayva engadza. Xelke kelxun kalu bes, martun hedetiyan teradza. “Gunga” astadzuni. “ Enguşes kidatsar, yep mernoğum an al kidanas gu, asa indzi”
Marte “Xoca elluşi pan a ta ku astadzed? Yes usti kidanam yep mernoğes” astadzuni. Xocan “asoğes” astadzuni, martun vartiyadz çuni.
Marte xalesuşi hama “Xoca, padiyed eşşağone vaan tarnive ellele eşşağe meme tokezlemiş ena hana, hokud gese gerta, memal tokezlemiş ena hana mernoğes” astadzuni.
Xocan padiye partsutsadzuni, kaladza. Kiçme hedev eşşağe tokezlemiş ağadzuni. Xocayin takate kenaadza. Mem al u tokezlemiş ağadzuni “ aha mera” astadzuni, tsadznivar engadza.
Oxtme hedev campatsan nen antsnoğniye Xocayin bargadz desadzunin hana, meradza kidatsadzin. Xocayin tabute tiyadzunin dunniyus danuşi hama campa eladzin. Kiçme hedev arçetvenun ergu campa eladza. Martike “vor campatsan ertoğuk” astadzunin meçvin. Xocan imatsadza. Tabutan keloxe hanadzuni: “yes abrele isa campatsas gerta” astadzuni. Martotse campa desetsutsadzuni.