Geçmişten geleceğe....

8 Haziran 2012 Cuma

Maniyi Tarkmanutunner / Mani Çevirileri 5


oy mer lernuk mer lernuk
xodiyed medzentsav ta
yes u asker ertale
ağçkeniyed latsav ta

oy yaylalar yaylalar
çimen bağladunuz mi
ben askere giderken
kizlar ağladunuz mi

...

kuka Hamşen'in kede
likna gu meç sevdzovi
araçma im ağadzed
himi inç ağav mezi

akar Hemşin deresi
dolar karadeniza
evvelden benum idun
şimdi ne oldi biza

...

çkidim vor dağnan kuka
keloxe ina kedin
campa kednul çigarim
şadentsad karan meçin

bilmem nereden akar
habu derenun başi
yol vermez ki geçeyim
içinun çoktur taşi

...

ida entid karçudin
siyoğ dengadzunim yes
bebrukniyed marği bes
ka kedale ellim yes

karşiya kayalara
vermişim sarmaşuği
o balli dudaklarun
ben olayim kaşuği

...

tsadze gerta merale
medav karid dagnive
ka tun yastoğ çunesn a
teves kelxud dagnive

duman gelur alçaktan
girer taşun altina
kiz yastuğun yoğise
kolum başun altina

...

oy im sarer im sarer
kulam bededelov yes
zatn umets varmenal çim
baxdis hama gayim yes

oy dağlarum dağlarum
boyle gezer ağlarum
kimselere darilmam
ikbaluma yanarum

...

nist meg kari me dage
kare kezi xosesn a
dal çin im hazağadze
aspadz as kağes kola

kaya dibine otur
kaya seni soyletur
vermezler sevduğumi
allah bu köyi batur

...

kaletsi u gertam yes
gabetsi boxçaniyes
gemin danil çigara
isa im merağniyes

yurudum gideyirum
bağladum denklerumi
bir gemi göturemez
benum meraklaru mi

derleyen: İbrahim Karaca
tarkmanoğ: Mahir Özkan