Geçmişten geleceğe....

2 Aralık 2011 Cuma

Maniyi Tarkmanutunner / Mani Çevirileri -1

İbrahim Karaca' nın chiviyazıları yayınevinden çıkan Hemşin adlı kitabında yer alan Xaçapit köyünden derlenmiş manilerin Hemşince çevirileri. Umarım iki Hemşin arasına köprü olur.

noriyen al egoğa. indzi hed menatsek/ yenileri de gelecek. benimle kalın.


1-
bu yıl yeni bir yıldır
gelen acep nasıldır
bekle bohçan sırtında
verdiğin söz aklımda

as dari nor dari a
kal dari kez inçina
boxçad peçkit bed a a
astadzniyed metkis a

2-
gürgen ne yarilursun
balta vurmadum sana
e kiz ne darilursun
köti demedum sana

arci inçi caxkis gu
gatsin tevi oç kezi
ağçik inç var menas gu
aver asti oç kezi

3-
ayağumda var yara
basamiyorum kara
kurban olayim kurban
sozinde duran yara

xots me unim otkines
kalelçigarim tsunes
madağ ellim yes madağ
astadzin gungadz yares

4-
doli yureğum doli
tutayim hangi yoli
ben bana ne iş ettum
görmedum saği soli

likna im sirdes likna
vor na im campan vorna
inç ayi yes indzigi
desa oç saği soli 

5-
yayla yaylaya bakar
ortasindan su akar
delikanlı var iken
ihtiyara kim bakar

lere lerin putgena
meçkeldağnan çur kuka
delikanlın hosa a
halivorin vov kuza

6-
yandum sevduğum yandum
lazut konkuli gibi
durursun uzak uzak
ormanun güli gibi

sevdam indzi koletser
lazutin kunkuli bes
heru heru gungigus
tsaxudin dzağiki bes

7-
kapiya armutumun
kuş yedi sarisini
yolladiler askere
canumun yarisini

terane vaan dandzin
sarin giyav cincux e
askerniva xergetsin
im hokiyis gesin e

derleyen: İbrahim Karaca
tarkmaniç: Mahir Özkan