Geçmişten geleceğe....

29 Mart 2012 Perşembe

Maniyi Tarkmanutunner / Mani Çevirileri -4

1-
kuka hamşenin kede
çatin posin gyol gelli
garkevi hana medze
bidzigin campa gelli

akar hemşin deresi
çat duzina göl olur
beyuği evlenince
kuçuğina yol olur

2-
aspadz kez yes inç enim
campu tem ela yaris
gungel u xosil çgartsi
ardesuk letsvav açvis

allah ben ne edeyim
yolda çattum yaruma
durup konuşamadum
yaş doldi gözleruma

3-
meg betsği me gedretsi
mole enoğum mole
aye tun asa indzi
as sevdaluğis pone

kestum kizilağaci
edeceğum molini
gel da sen bana söyle
sevdaluğun halini

4-
odkenud kurbaniye
teğtsadzin zeytuni bes
vartiyer u kenatser
ander me yetimi bes

ayağunda çoraplar
kapkara zeytin gibi
birakup gittun beni
anasuz yetim gibi

5-
mer lernuke posi bes
çur xemetsi sari bes
ağar issun daregan
gungadzes axçigi bes

bizum yayla duz gibi
bir su içtum buz gibi
geldun elli yaşina
duriyorsun kiz gibi

6-
gertam yes asti gertam
vartivorna im dağes
hazayi arnul çgartsi
asa im medz merağes

gidiyorum buradan
vartivordur durağum
sevdum da alamadum
odur benum merağum

7-
kurbaniye odkenud
cermag kari purt a ta
as or havas meralud
sevdaluğin orn a ta

ayağunda çoraplar
beyaz kuzi yunidur
bugün hava dumanli
sevdaluğun günidur

derleyen: İbrahim Karaca
tarkmanoğ: Mahir Özkan