Geçmişten geleceğe....

30 Kasım 2014 Pazar

HEMŞİNCE DERSLERİ 3


İŞARET SIFATLARI VE ZAMİRLER

Tekil çekimlerde işaret sıfatları ve işaret zamirleri birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Ancak çoğullar yalnızca işaret zamiri olarak kullanılabilirler.

Tekiller
Yalın hali
isa/as 
bu
ida/ad 
şu
ina/an
o
-i hali
isa/as
bunu
ida/ad
şunu
ina/an
onu
-e hali
isu/asu
buna
idu/adu
şuna
inu/anu
ona
-in hali
isu/asu
bunun
idu /adu
şunun
inu/anu
onun
-den hali
isdi/asdi
bundan
idti/adti
şundan
indi/andi
ondan
-ile hali
is(m)ov/asov bununla
idov/adov
şununla
inov/anov
onunla

Çoğullar
yalın hali
iser/aser
bunlar
ider/ader
şunlar
iner/aner
onlar
-i hali
iser /aser
bunları
ider/ader
şunları
iner/aner
onları
-e hali
isots/asots
bunlara
idots/adots
şunlara
inots/anots
onlara
-in hali
isots/asots
bunların
idots/adots
şunların
inots/anots
onların
 -den hali
isotsman/ asotsman
bunlardan
idotsman/adotsman
şunlardan
inotsman/anotsman
onlardan
-ile hali
isotsmov/ asotsmov
bunlarla
idotsmov/adotsmov
şunlarla
inotsm(iy)ov/ anotsm(iy)ov
onlarla

Kişi Zamirlerinin Çekimi

tekil
1
2
3
yalın hali
yes  
ben
tun
sen
an
o
-i  hali
indz(i)
beni
kez(i)
seni
anu
onu
-e hali
indzi bana
kezi
sana
anu
ona
-in hali
im benim
ku
senin
anu
onun
-den hali
indzma
benden
kezma
senden
andi
ondan
-ile hali
indzmov
benimle
kezmov
seninle
anov
onunlaçoğul

1
2
3
yalın hali
mek
biz
tuk
siz
aner/iner
onlar
-i hali
mez(i)
bizi
tsez(i)
sizi
anots/inots
onları
-e hali
mezi
bize
tsezi
size
anots/inots
onlara
-in
me(r)
bizim
tse(r)
sizin
anots/inots
onların
-den
mezma
bizden
tsezma sizden
anotsma/inotsma
onlardan
-ile
mezmov
bizimle
tsezmov
sizinle
anotsm(iy)ov / inotsm(iy)ov
onlarla